Υπεγράφη η σύμβαση ΕΛΕΓΕΠ της Πειραιώς με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με τη δημοσίευση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία πληρωμής της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, για το έτος 2022 προς τους δικαιούχους αγρότες.

Την Πέμπτη 13/10/22, υπογράφηκε στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η σύμβαση χρηματοδότησης,τήρησης και ταμειακής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων ΓεωργικώνΠροϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π), μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς.Την σύμβαση υπέγραψαν εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, ο Υπουργός Οικονομικών κος ΧρήστοςΣταϊκούρας και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κος Γεώργιος Γεωργαντάς ενώ εκ μέρουςτης Τράπεζας Πειραιώς υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής κ. ΑλκιβιάδηςΑλεξάνδρου και ο Ανώτερος Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής κος Ιωάννης Χανιωτάκης, καθώς και οΑνώτερος Γενικός Δ/ντής κ. Θεόδωρος Τσούρος παρουσία της Διοίκησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (του Αντιπροέδρου Κυριάκο Μπαμπασίδη) και μέσωτηλεδιάσκεψης, του CEO της Τράπεζας Πειραιώς κου Χρήστου Μεγάλου.


Με την εν λόγω σύμβαση, η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει: α) τη χρηματοδότηση του ΕλληνικούΔημοσίου μέχρι του ποσού των δύο δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ(2.300.000.000,00€) – με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 10% – με σκοπό την πραγματοποίηση τωνπληρωμών των Κοινοτικών Ενισχύσεων, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό ΤαμείοΕγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.), μέσω του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, κατά τηνπερίοδο από 16 Οκτωβρίου 2022 μέχρι 15 Οκτωβρίου 2023 και β) την τήρηση και ταμειακή διαχείριση τουΕ.Λ.Ε.ΓΕ.Π, κατά την ίδια περίοδο.Οι ως άνω υπηρεσίες τήρησης, ταμειακής διαχείρισης και χρηματοδότησης του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π., θαανανεώνονται κάθε έτος, επί τρία (3) συνεχή οικονομικά έτη μέχρι το 2025, με την υπογραφή αντίστοιχωνπρόσθετων πράξεων με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.