Μπαμπασίδης Κυριάκος (Υφυπουργός από τον τόπο μας)

Οι μεταρρυθμίσεις είναι η πολιτική και πρέπει να προχωρήσουμε αταλάντευτα χωρίς πισωγυρίσματα, διότι αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για την οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και αναπτυξιακή πορεία ανόδου, ασφάλειας και σταθερότητας για την επόμενη εικοσαετία. Έχω προτείνει στα αρμόδια όργανα του κόμματος στην Αθήνα τη θεσμοθέτηση μόνιμου Υφυπουργού από την περιοχή μας, που δεν θα πολιτεύεται σε αυτή, ούτως ώστε, όντας μέλος της κυβέρνησης, αποτελεσματικότερα να διεκδικεί για την περιοχή μας, ενώ οι τοπικοί βουλευτές θα είναι πιο κοντά και δίπλα στις ανάγκες του πολίτη.