Τουριστική Ανάπτυξη: η Δύναμη της Ελληνικής Οικονομίας

Με αφορμή τις δύο μεγάλες τουριστικές εκθέσεις που έλαβαν χώρα πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία, δηλαδή την XENIA στο EXPO Αθηνών και την 22η Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA στην Θεσ/νίκη, θα ήθελα να παρουσιάζω τις θέσεις και τις απόψεις μου για τον τόσο σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης, τον Τουρισμό.

Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο το γεγονός πως η χώρα μας, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία έτη, έχει προσδώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στις παραμέτρους εκείνες που συνθέτουν ή ορθότερα ενισχύουν τον όρο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Πρόκειται ασφαλώς για όρο που, σε μια μια πρώτη προσέγγιση αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο την άποψη του Ηρόδοτου, ότι δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες ταξίδευαν όχι μόνο δι’ εμπορίαν αλλά και δια θεωρίαν.

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που οι νέες διεθνείς συνθήκες διαμόρφωσαν, ο όρος ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ προσλαμβάνει υπερθετικές διαστάσεις. Η χώρα μας ως χώρα κατεξοχήν υψηλής επισκεψιμότητας εκ μέρους ξένων περιηγητών οφείλει να μην δεί αυστηρά και μόνο τις οικονομικές παραμέτρους, αλλά και τις πολιτισμικές προεκτάσεις του. Εξάλου, ας μην λησμονούμε πως η ανάπτυξη μέσα από πολιτισμικές πτυχές εδραιώνει αυτό που σήμερα ονομάζουμε εναλλακτικό τουρισμό, ιδιαιτέρως τον θρησκευτικό, και τον συνεδριακό τουρισμό. Αλλά και από απόψεως οικονομικής, η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που ως κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του ζητήματος διαθέτει. Ασφαλώς και πρέπει, καταρχάς, ένα ευρύ μέρος του Δ΄ κοινοτικού πλαισίου να διατεθεί προς την κατεύθυνση διεύρυνσης και αξιοποίησης κάθε δυνατότητας ανάδειξης της τουριστικής σημασίας της.

Αποτελεί στρατηγική επιλογή για την επίτευξη της σύγκλησης της Ελλάδας με τις αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη του δωδεκάμηνου Τουρισμού. Μόνο έτσι η Ελλάδα θα αποκτήσει μία πραγματικά ισχυρή οικονομία ευημερίας και προόδου που θα αποτελέσει την απάντηση της χώρας μας στην παγκοσμιοποίηση.

Τα αποτελέσματα αυτών των στόχων είναι πλέον ορατά. Ήδη έχει σχεδιαστεί ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, ποιοτικά αναβαθμισμένο που έχει όλα τα προσόντα να αντέξει στον έντονο ανταγωνισμό της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς. Οφείλει κανείς να αναλογιστεί ότι στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου έχουν υπαχθεί και οδεύουν προς υλοποίηση επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού ενός δις ευρώ, και ταυτόχρονα σε θεσμικό πλαίσιο καταβάλλονται προσπάθειες για την βελτίωση της εικόνας του ελληνικού τουρισμού. Αυτή η σύμπραξη θεσμικού και επιχειρηματικού χαραχτήρα γεννά αισιόδοξα μηνύματα για σπουδαία και ουσιαστικά βήματα άριστης τουριστικής ανάπτυξης. Παράλληλα η τουριστική κίνηση αναμένεται να ακολουθήσει αυξητικούς ρυθμούς ενώ ο νέος αναπτυξιακός νόμος και το Δ΄ΚΠΣ θέτουν τις βάσεις για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη.

Εμείς στην ακριτική Θράκη και ιδιαίτερα ο νομός Ροδόπης έχει ουσιαστικά και μοναδικά πλεονεκτήματα: Φυσικό περιβάλλον με παρθένο τοπίο, υπέροχες παραλίες και ορεινό όγκο, ενδοχώρα ανεξερεύνητη, ιστορικότητα και μνημεία, που πρέπει επιτέλους να αναδειχθούν, πολυπολιτισμικότητα, και κάθετους άξονες που συνδέουν την Ελλάδα με την Βόρεια και Νότια Ευρώπη, και κυρίως φιλόξενους και ευγενικούς ανθρώπους, με μεράκι για δουλεία και προκοπή.
Αποτελεί πλέον υποχρέωση ανάπτυξης να συμμετέχουμε ενεργά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης του Τουριστικού Τομέα με το εξειδικευμένο Παρατηρητήριο Τουρισμού (όπου με άρτιο, πλήρη και εποπτικό τρόπο θα γίνεται η συγκέντρωση, επεξεργασία και επικαιροποίηση στοιχείων και δεδομένων) αλλά και τον Ελληνικό Δορυφόρο Λογαριασμό Τουρισμού (μέσω του οποίου τεκμηριώνεται και υποστηρίζεται η τουριστική στρατηγική ). Η Τουριστική Ανάπτυξη της περιοχής μας οφείλει να γίνεται πλέον Συστηματικά – Οργανωμένα – Μεθοδικά. Να σταματήσει κάθε αυτοσχεδιασμός και οι προχειρότητες και η Τουριστική εκπαίδευση να γίνει πρώτος μας στόχος.

Χρειάζεται επίσης μία ανοικτή σύμπραξη του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα. Πολιτισμένο περιβάλλον , καθαριότητα στους χώρους υποδομής ακόμη και στους δρόμους ( η αυτοδιοίκηση παίζει σημαντικό ρόλο), χαμόγελο, καλώς εννοούμενος επαγγελματισμός. Επίσης δεν νοείται τουριστική ανάπτυξη χωρίς πυκνό, αξιόπιστο και ποιοτικό δίκτυο συγκοινωνιών. Η ασφαλής μετακίνηση αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης, γι αυτόν τον λόγο και πρέπει όλοι να πιέζουμε από την θέση που μπορεί και έχει ο καθένας από εμάς για την γρήγορη αποπεράτωση της Εγνατίας Οδού αλλά και των όσο πιο συχνών δρομολογίων τρένων αλλά και πλοίων αξιοποιώντας τα λιμάνια του νομού μας και της ευρύτερης περιοχής της Θράκης.
Πάνω από όλα χρειάζεται αξιόπιστη τουριστική προβολή με προοπτικές και ανάδειξη των βασικών τουριστικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων της περιοχής μας.

Ένα σημαντικό κομμάτι τουριστικής ανάπτυξης για την περιοχή μας μπορεί να γίνει ο σωστός αγροτοτουρισμός ή με άλλα λόγια τουρισμός υπαίθρου. Αποτελεί δοκιμασμένο και πρότυπο τρόπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που ενισχύει την οικονομική πρόοδο χωρίς να αλλοιώνει τις κοινωνικές σχέσεις και το περιβάλλον. Οι παραπάνω τρόποι τουριστικής ανάπτυξης έχουν ανάγκη μίας απλής μορφής και μικρής κλίμακας υποδομών και υπηρεσιών. Οι ήπιες εναλλακτικές μορφές τουρισμού που πρέπει να προωθούνται μέσα από τον νόμο έχουν ως συγκεκριμένους στόχους την ηπιότητα και ποιότητα των προσφερωμένων τουριστικών δομών και υπηρεσιών, το σεβασμό στο περιβάλλον και τα ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία του κάθε τόπου.

Κεντρικός στόχος της τουριστικής προσπάθειας του είναι να γνωρίσει ο επισκέπτης τον χώρο και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του (τοπικά προϊόντα, κουζίνα καθημερινές ασχολίες), να έρθει ο επισκέπτης σε επαφή με την φύση μέσα από δραστηριότητες ψυχαγωγικές και περιηγητικές. Χρειάζεται κινητοποίηση και ενεργοποίηση όλων των παραγωγικών, πολιτισμικών και αναπτυξιακών δυνάμεων του τόπου, έτσι ώστε να πετύχουμε την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του.
Τα παραπάνω αποτελούν τις βασικές μου θέσεις για το κινητήριο μοχλό ανάπτυξης που ονομάζεται Τουρισμός και πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε τώρα να κάνουμε πολλά για τον Νομό Ροδόπης.