Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική

ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασικός στόχος της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων, η προσαρμογή της γεωργίας στο πλαίσιο των νέων οικονομικών συνθηκών και των απαιτήσεων της αγοράς, η χορήγηση επιδοτήσεων αποσυνδεδεμένες από το ύψος και το είδος της παραγωγής.

Μέσα στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης, ανακατατάξεων και ραγδαίων μεταβολών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  κατάφερε έγκαιρα να  προετοιμάσει την χώρα σε όλα τα επίπεδα για την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π. Έχουν ήδη εγκριθεί και υπογραφεί τα θεσμικά και διοικητικά μέτρα και αποφάσεις για την αποδέσμευση των ενισχύσεων ώστε σήμερα, ένα μήνα πριν εκπνεύσει η καταλυτική ημερομηνία, οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στα αρμόδια Ευρωπαϊκά όργανα.

Περισσότερα

Η κυβέρνηση Καραμανλή έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα

«Η κυβέρνηση Καραμανλή έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα:  μιλάει με έργα προοπτικής, διαμορφώνει τις πολιτικές εξελίξεις και οι πολίτες εμπιστεύονται τον πρωθυπουργό».

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους 15 μήνες διακυβέρνησης κινήθηκε στο πλαίσιο μιας ήπιας λογικής, με ρεαλισμό, ζητώντας και επιτυγχάνοντας συναίνεση στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών.

Τις τελευταίες ημέρες γίνεται μεγάλη συζήτηση για θέματα όπως το ασφαλιστικό, το εργασιακό και την οικονομία. Είναι ζητήματα που αποτελούν χρόνια προβλήματα για πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να διαμορφώσει νέες συνθήκες. Με άλλα λόγια η κυβέρνηση άνοιξε ζητήματα που πρέπει να κλείσουν με επιτυχία στα πλαίσια των νέων κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων.

Περισσότερα