Ολοκληρώθηκαν οι σχετικοί έλεγχοι για 4 προγράμματα του ΟΠΕΚΕΠΕ

O Γενικός Διευθυντής του (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Κυριάκος Μπαμπασίδης, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι σχετικοί έλεγχοι και πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές για την α) Ολοκληρωμένη Ενίσχυση Βάμβακος 2012, ποσού για το νομό Ροδόπης 591,753 ευρώ που αφορούν σε  2731 παραγωγούς, β) Διεπαγγελματική Βάμβακος ποσού 107 ευρώ που αφορά σε 15 δικαιούχους, γ) Ενιαία Ενίσχυση 2012, ποσού 14,011 ευρώ που αφορά σε 12 παραγωγούς, και δ) Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος 2012 ποσού 12,142 που αφορά σε 10 παραγωγούς. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν πληρωμές στο νομό Ροδόπης ποσού 618,013 ευρώ και που αφορούν σε 2768 παραγωγούς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr) για το ποσό της καταβολής στο λογαριασμό τους.