Ο Κυριάκος Μπαμπασίδης στην Thrakinet και την Αγροτική Ματιά

Ο Κυριάκος Μπαμπασίδης μίλησε στην Τηλεόραση του THRAKINET και την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ για τις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων και την λύση που δόθηκε στο ζήτημα των βοσκοτόπων.