4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βαμβακιού- Θεσσαλονίκη 6 Μαρτίου 2024.

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βαμβακιού- Θεσσαλονίκη 6 Μαρτίου 2024. Συζητήσαμε σε ένα εξαιρετικά άρτια οργανωμένο συνέδριο για το χθες το σήμερα και το αυριο του βαμβακιού. Αναλύθηκαν όλες οι προοπτικές του βαμβακιού ως λευκού χρυσού για την αγροτική οικονομία.