2024 - Σήμερα

Πρόεδρος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
 

1994 - Σήμερα

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω  εξειδικευμένος στην Ποινική Δικαιοσύνη.

 

2004 - Σήμερα

Καθηγητής στη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας στην Αθήνα  (Εγκληματολογία και Ανακριτική).

2017 - Σήμερα

Εξωτερικός Συνεργάτης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Διδάσκω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών M.O.G.M.A.T. σχετικά με τους υδρογονάνθρακες

Ιούλιος 2022 - Ιανουάριος 2024

Αντιπρόεδρος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Με αρμοδιότητα την Αγροτική Ανάπτυξη & τα Πληροφοριακά Συστήματα

2016 - 2017

Εξωτερικός Συνεργάτης  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Δίδαξα στο «Διιδρυματικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Στο γνωστικό αντικείμενο της εκπαιδευτικής πολιτικής και στο πλαίσιο του μαθήματος  «Οργανωσιακή Ψυχολογία και Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Οργανισμών» δίδαξα τις «ηθικές και νομικές πτυχές του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού».

 

2013 - 2015

Αντιπρόεδρος Τεχνικών Ελέγχων, για την πάταξη της απάτης στις επιδοτήσεις,  στον  πιστοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αγροτικές ενισχύσεις, Οργανισμό Πληρωμών Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε). Κατά  την διάρκεια της θητείας μου επετεύχθη η συμμόρφωση της χώρας μας σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες και  η απόκλιση μειώθηκε από το 50% στο 4% με αποτέλεσμα να μην χάσει η Ελλάδα τις κτηνοτροφικές επιδοτήσεις.

2006 - 2012

Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Δίδαξα Εγκληματολογία, Θυματολογία, Μετανάστευση, Κοινωνιολογία, Δίκαιο Ανηλίκων, και Σωφρονιστική. Υπήρξα συντονιστής - επιβλέπων ομάδας  φοιτητών του ΔΠΘ για την συμμετοχή τους σε κοινά προγράμματα εγκληματολογίας μεταξύ οκτώ ευρωπαϊκών και αμερικανικών πανεπιστημίων.

2006 - 2010

Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ι.Α.Α.  ( Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, (τομέας εξειδίκευσης: λαθρομετανάστευση, άσυλο και εγκλήματα πολέμου). Δίδαξα  σε ένστολα και σε πολιτικά στελέχη του ΥΠΕΘΑ και του ΝΑΤΟ.

2008 - 2010

Μέλος του Δ.Σ του Ν.Π.Ι.Δ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για τους αποφυλακιζόμενους.