Πανεπιστημιακό Άσυλο

Πανεπιστημιακό Άσυλο

Τα τελευταία έτη, έντονα συζητείται στην Ελλάδα - άλλοτε εν ψυχρώ και άλλοτε εν θερμώ - το Πανεπιστημιακό Άσυλο. Σήμερα, διανύοντας την τρίτη δεκαετία από τη θέσπιση του, το Πανεπιστημιακό Άσυλο συνιστά αμφιλεγόμενο θεσμό και πολυδιάστατο νομικό αλλά και κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο δεν είναι δυνατό να επιλυθεί με μονοδιάστατες λύσεις. Το παρόν βιβλίο προσεγγίζει το ζήτημα του Πανεπιστημιακού Ασύλου από ιστορική, συνταγματική, πολιτική, δικαιοκρατική, εγκληματολογική, ακόμα και θρησκευτική άποψη, εμπλουτίζοντας το με συνεντεύξεις, ερευνητικά στοιχεία και δημοσιογραφικές αναφορές.

Βασικός στόχος της μελέτης είναι να διερευνήσει την ιστορικότητα και τον συμβολισμό αλλά, κυρίως τον κοινωνικο-πολιτικό αντίκτυπο και τις προεκτάσεις, τις σχέσεις μεταξύ της εφαρμογής του νόμου περί του Πανεπιστημιακού Ασύλου και της εν γένει κοινωνικής εξέλιξης. Οι θεμελιώδεις υποθέσεις που επιχειρεί να επαληθεύσει το εν λόγω πόνημα, μέσα από ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες, είναι, εάν και πώς επακριβώς ο νόμος περί του Πανεπιστημιακού Ασύλου, ο οποίος συναντάται μόνο στην Ελλάδα και δεν επιτρέπεται στην Αστυνομία να εισέλθει στους πανεπιστημιακούς χώρους, αποτελεί την γενεσιουργό αιτία πρόκλησης φαινομένων εγκληματικότητας εντός των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Κατά μιαν δεύτερη προοπτική θεώρησης του ζητήματος, η μελέτη διερευνά εάν πράγματι απαιτείται τροποποίηση ή κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου ως μέτρο πρόληψης και αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Προς τούτο παρουσιάζονται οι θέσεις των ακαδημαϊκών, των δικαστικών αρχών, των εκπροσώπων της αστυνομίας, του νομικού κλάδου, των εργαζομένων στα πανεπιστήμια, των δημοσιογράφων, αλλά και των φοιτητικών παρατάξεων, των πολιτικών κομμάτων και των εκπροσώπων τους.

Το βιβλίο είναι μια πρωτότυπη και άρτια επιστημονική εργασία, που φιλοδοξεί να καταστεί σημαντικό βοήθημα και "κοινός τόπος αναφοράς" όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, των επιστημόνων, των πολιτικών καθώς και των υπευθύνων παραγόντων που ασχολούνται με το κρίσιμο αυτό ζήτημα, ειδικότερα σήμερα που είναι σε εξέλιξη ο δημόσιος και κοινωνικός διάλογος για την Παιδεία.

Το βιβλίο διατίθεται:
Εκδόσεις: Βασ. Ν. Κατσαρός
Αραχώβης 15 Αθήνα 10679
Τηλ:210-3600702, 3817770