Παρέμβαση στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής

Στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής – Ε.Ε.Κ.Π. μίλησε ο Κυριάκος Μπαμπασιδης με την ιδιότητα του ως διδάκτορας Εγκληματολογίας του Πανεπιστήμιου Hull Αγγλίας και μέλος της Ε.Ε.Κ.Π.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία συμμετοχής του πανεπιστημιακού και φοιτητικού κόσμου, στο Παντειο Πανεπιστήμιο, στην Αθήνα από τις 9-11 Νοέμβριου 2011 με γενική θεματική τον ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΡΑ: ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. Η εισήγηση του Κυριάκου Μπαμπασιδη αναφέρονταν στο μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη και με ειδικότερο τίτλο «Πολυνομία-Στρουθοκαμηλισμός και αδυναμία σχεδιασμού μεταναστευτικής πολιτικής».

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ως αποτέλεσμα της γεωγραφικής και πολιτικής θέσης της Ελλάδα, που αντιμετωπίζει σήμερα μια οξεία εκδοχή του μεταναστευτικού προβλήματος. Τα είκοσι τελευταία χρόνια θεσπίστηκαν περισσότερα από εκατόν πενήντα νομοθετήματα για την αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικο-πολιτικών, οικονομικών και προβλημάτων εγκληματικότητας που προκύπτουν από την νόμιμη και παράνομη μετανάστευση. Ωστόσο η πολυνομία για το μεταναστευτικό και την πολιτική ασύλου, δεν επέφερε τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα για την ενσωμάτωση των μεταναστών στον κοινωνικό ιστό και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών.

Αντιθέτως, οι όποιες καλές προθέσεις του πληθωρικού νομοθετικού πλαισίου, εγκλωβίστηκαν στην αδυναμία των κρατικών μηχανισμών, στην γραφειοκρατία της διοίκησης και των σύνθετων και αρτηριοσκληρωτικών διαδικασιών που προβλέπονται. Προκειμένου να διερευνηθεί το μεταναστευτικό ζήτημα υπό το πρίσμα κριτικής προσέγγισης, ο Κυριάκος Μπαμπασιδης αντέστρεψε τα δεδομένα και διερεύνησε την υπόθεση που θέλει την Ελλάδα χωρίς μετανάστες, επιχειρώντας να απαντήσει στο θεωρητικό ερώτημα αν δεν είχαμε μετανάστες δεν θα είχαμε, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και προβλήματα εγκληματικότητας να αντιμετωπίσουμε σήμερα;